Sağlık eğitimi…

Sağlık eğitimi…

Sağlıklı eğitim…

Bugünün dünyası, dünün dünyasına benzemiyor… Binlerce yıllık bilgi Birikimi, 1930’dan 1960’a kadarki 30 yılda ikiye katlanırken, 1970’lerde bu birikimin kendini ikiye katlaması yalnızca yedi yıl aldı. Günümüzde bu katlanma her iki yılda bir oluyorken, önümüzdeki beş yıldan sonra bu süreç sadece 11 saatimizi alacak! Sadece bu mu? Hayır. İnsanoğlunun farklı pratikleri birbirini bir yandan bütünlerken diğer yandan çelişiyor ve bundan da ürkütücü bir sonuç çıkıyor: Hem tek tek bireylerin, hem de toplumların ve bir bütün olarak insanlığın sağlığı eskiden olmadığı kadar kompleks iç ve dış tehlikelere maruz kalıyor. Demek oluyor ki günümüzde sağlık ve eğitim, en hayati önemdeki iki konu… Karmaşıklaşan bütün bireysel ve toplumsal sorunlar, bu iki konuyla doğrudan ve derinden ilintili… Ya sağlık eğitimi? Birey, toplum ve çevre sağlığı için gerek bizzat yapılabilecek çok şey varken, bunun gerektiği ölçü ve doğrulukta yapılabilmesi sağlık eğitiminin yeterliliği, yaygınlığı etkililiğine bağlı değil midir? İşte Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’nın kuruluş amaçlarından biri de bu: Sağlık eğitimi alanında sağlıklı bir eğitim verebilmenin yollarını açmak… Kendi gücüne, kendi imkânlarınca bu alandaki ihtiyaca cevap vermek…