Biz, bursiyerlerimize güveniyoruz.


Biliyoruz ki, onlar bu ülkenin dinamik, çalışkan, azimli, gözünü yükseklere dikmiş genç insanları... Biliyoruz ki, onlar insan ve toplum sağlığına gönül vermiş, kendilerini bu alanda sıkı bir şekilde yetiştirmeyi hedeflemişler, bu uğurda tüm güçlüklerin üstesinden gelmeye kararlılar... Öyleyse destek bizden. Sonuna kadar... Sağlık ve tıp alanında öğrenim gören ve maddi yetersizlik içinde olan her derecedeki öğrencilere şartlı ve şartsız burs imkânları sunmak, Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın bu ülkenin en iyi eğitimi hakeden çalışkan gençlerine mütevazı bir hizmeti olarak en önemsediği hususlardan biri, belki de başlıcası... Biz bursiyerlerimizin başarılarına peşin peşin güveniyoruz. Tıpkı ülkemizin aydınlık geleceğine güvendiğimiz gibi...

Sağlıklı eğitim, sağlıklı toplum...


Önceliğimiz: Sağlık ve eğitim alanında genç akademisyenler… Küreselleşmenin sağlık ve eğitim sektörüne ekonomik ağırlıklı yaklaşımları artırmasına yönelik vakfımız sağlık ve eğitim alanında sosyal ve insani bakışı geliştirme adına özellikle temel tıp bilimleri, ağırlıklı olarak lisansüstü eğitim araştırma bursları ile yurt içi ve dışında farklı üniversitelerde eğitim alan genç akademisyenleri destekleyerek ülkemize kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla her yıl düzenli lisans ve lisansüstü programlara yönelik genç araştırmacı eğitim bursları verilecektir.