“Üniversite” olabilmek, öncelik ile bir birikim işidir.

“Üniversite” olabilmek,

öncelik ile bir birikim işidir.

Bireyler ve toplum bazında sağlık bilincini geliştirmek; sağlık alanında bilimsel çalışmalara destek olmak; bu alandaki yeni teknoloji, uygulama ve geliştirmeler izleyip duyurmak, tanıtmak; sağlık uzmanlarının eğitimine katkıda bulunmak… Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’nın tüzüğünde bu amaçlara hizmet edecek çok önemli bir madde yer alır: Kazanç amacı gütmeyen lisans ve lisansüstü eğitim ve sağlık kurumları, uygulama ve araştırma merkezleri kurmak ve işletmek… Medipol Üniversitesi, sağlık eğitimi başta olmak üzere faaliyet göstereceği her konuda evrensel akademik standartlara uygunluğu gözeten, bugünden öte yarını esas alan, özgürce bilimsel araştırma ve bilgi üretimini hedefleyen, üstün donanımlı sağlık uzmanları yetiştirmeye özen gösteren bir eğitim kurumu olarak ülkemize hizmet edecek. Bunun için gerekli koşullar hazır: Fiziksel altyapı, ekonomik destek, nitelikli insan gücü, sağlık alanındaki, deneyim birikimi, ulusal ve uluslararası deneyim ve yeterliliğe sahip akademik kadro…