İki elin sesi var.

İki elin sesi var.

Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı, dinamik bir çalışma modelini öngörür. Bu modelde sadece kurumsal yapılanmalar değil, ilgi ve faaliyet konusu alanda toplumdaki ve akademik çevredeki tüm ilgiler ve uzmanlarla dinamik ve aktif bir ilişki, iletişim, bilgi alışverişi paylaşımı ortak üretimi yer alır. Birey ve toplum sağlığı kapsamındaki tüm konularda yapılacak her türlü bilimsel araştırmaları ve organizasyonları desteklemek; bu amaçla toplantılar, paneller, seminerler, açık oturumlar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, vakfımızın dinamik çalışma modelini hayata geçirmeye yöneliktir.