TESA Burs Başvurusu

Vakfımız kurulduğu günden bu yana eğitime destek olmayı amaçlayarak her yıl olduğu gibi, 2023-24 Eğitim Öğretim döneminde de ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere burs verecektir.

Başvurular 01 Kasım- 12 Kasım 2023 tarihleri arasında https://tesa.org.tr/ adresinden BYS-Burs Yönetim Sistemi ile kabul edilecektir.

*Elden evrak teslimi ya da mail göndererek başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKENLER:

1-T.C kimlik kartı fotokopisi

2- Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir)

3- Öğrenci Belgesi (Okuldan ya da e-devletten alınabilir. Öğrenci belgesi 1 Kasım 2023 ve sonraki tarihlerde alınması gerekiyor.)

4- Tüm aileyi gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir)

5- Ebeveynleri şehit, gazi ve engelli olanlar ile öğrencinin kendisi engelli ya da devlet yetiştirme yurtlarında kalıyorsa bu durumu gösteren resmî belgeleri.

6- Transkript

7- Aile Gelir Durumu Belgesi;

• Çalışan Anne-Baba veya maddi destek aldığı yakınlarının gelir durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu ya da hizmet döküm belgesi),

• Serbest çalışan anne-baba için; 2022 yılı gelir vergisi beyannamesi, şirketler için kurumlar vergisi beyannamesi (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir),

• Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir)

Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

• Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne-baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir),

• Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

Başvuru yapacak öğrencilerin yukarıda sayılan evrakları pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

BYS sisteminde öğrencilerden istenen bilgi (kişisel, eğitim, aile, mali veriler, TL HESAP İBAN NO) ve belgeler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Eksik bilgi ve belge sunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve değerlendiremeye alınmayacaktır.

TESA Vakfı bursu İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerine verilecek olup dışarıdan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Burs başvuru yaparken sistemden kaynaklı olarak yaşadığınız sorunları ekran görüntüsü alarak [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular https://tesa.org.tr/ üzerinden yapılacaktır.